Ảnh nude nghệ thuật của Thái Phiên (P5)

02/09/2009
Đây là phần 3 trong loạt ảnh nude của nhiếp ảnh gia Thái Phiên. Các bạn có thể xem các phần khác tại đây:
Phần 1 Phần 7
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 6


Chia sẻ bài viết ^^
Other post

All comments [ 2 ]


chocobo11 00:52 Ngày 02 tháng 09 năm 2009

sặc xem phê thật ^^

ChơiBlog.TK 11:33 Ngày 26 tháng 01 năm 2010

chụp xấu quá :(

Your comments